ขอโทษนะ ที่คิดไปเอง และต้องขอบคุณ ที่เข้ามาทำให้รู้สึกดีๆ ในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิต-500 Days of Summer (2009)ขอโทษนะ ที่คิดไปเอง และต้องขอบคุณ ที่เข้ามาทำให้รู้สึกดีๆ "ในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิต"
-500 Days of Summer (2009)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น