เป็นใหญ่อยู่ในนรก...ดีกว่าเป็นทาสบนสวรรค์เป็นใหญ่อยู่ในนรก...ดีกว่าเป็นทาสบนสวรรค์ Vector

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น