คุณจะเสียคนใกล้ชิดไปในชีวิต...แต่..อย่าเสียความเป็นตัวคุณคุณจะเสียคนใกล้ชิดไปในชีวิต...แต่..อย่าเสียความเป็นตัวคุณ Cr.Keanu Reeves

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น