คุณสมบัติสูงสุดของผู้นำ คือการดำรงตนบนความถูกต้อง



คุณสมบัติสูงสุดของผู้นำ คือการดำรงตนบนความถูกต้อง Cr.Dwight D. Eisenhower

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น