จะดีเลวยังไง เราขอเป็นคนเลือกเอง


แม้เราจะไม่ดีพร้อม แต่ดีเลวยังไง เราก็ขอเลือกเอง
Steve Rogers
Caption America : Civil War

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น