การอยากเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราเอง...ทำให้เสียเวลาชีวิตการอยากเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราเอง...ทำให้เสียเวลาชีวิต Cr.Marilyn Monroe

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น