บางครั้ง คนที่สามารถเติมเต็มเราได้ ก็อาจไม่สำคัญเท่าคนที่พร้อมจะยอมรับในทุกอย่างที่เราเป็นบางครั้ง คนที่สามารถเติมเต็มเราได้ ก็อาจไม่สำคัญเท่าคนที่พร้อมจะยอมรับในทุกอย่างที่เราเป็น Cr.Tangled (2010)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น