ทุกอย่างเริ่งต้นจากจุดเล็กๆ แต่ทำให้มันใหญ่ได้ อยู่ที่เราสร้างคุณภาพ กำหนดเป้าหมาย พยายามควบคุมเส้นทางเดินที่เราจะให้มันชัดที่สุด Cr.ซาน ชาตรี ตรีเลิศกุลทุกอย่างเริ่งต้นจากจุดเล็กๆ แต่ทำให้มันใหญ่ได้ อยู่ที่เราสร้างคุณภาพ กำหนดเป้าหมาย พยายามควบคุมเส้นทางเดินที่เราจะให้มันชัดที่สุด Cr.ซาน ชาตรี ตรีเลิศกุล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น