เมืองที่พัฒนาแล้วไม่ใช่เมืองที่คนจนมีรถขับ แต่เป็นเมืองที่คนรวยใช้บริการขนส่งสาธารณะเมืองที่พัฒนาแล้วไม่ใช่เมืองที่คนจนมีรถขับ แต่เป็นเมืองที่คนรวยใช้บริการขนส่งสาธารณะ Cr.Enrique Penalosa

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น