คนเราควรมีจุดมุ่งหมายในชีวิตอยู่สองอย่างคือ หนึ่ง..แสวงหาสิ่งที่คุณต้องการ และสอง..ชื่นชมมัน แต่คนที่ฉลาดที่สุดเท่านั้นที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายข้อสองได้ Cr.Logan Pearsall Smith
คนเราควรมีจุดมุ่งหมายในชีวิตอยู่สองอย่างคือ หนึ่ง..แสวงหาสิ่งที่คุณต้องการ และสอง..
ชื่นชมมัน แต่คนที่ฉลาดที่สุดเท่านั้นที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายข้อสองได้
Cr.Logan Pearsall Smith

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น