อย่าตัดสินคนจากสิ่งที่เขาเคยเป็นมาก่อน...ปล่อยให้เขาได้แสดงตัวตน แล้วมองที่ปัจจุบัน...ไม่ใช่อดีต Cr.Tom Hiddlestonอย่าตัดสินคนจากสิ่งที่เขาเคยเป็นมาก่อน...ปล่อยให้เขาได้แสดงตัวตน แล้วมองที่ปัจจุบัน...ไม่ใช่อดีต Cr.Tom Hiddleston

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น