จงฟังสิ่งภรรยาพูด...เพราะเธอถูกเสมอ


จงฟังสิ่งภรรยาพูด...เพราะเธอถูกเสมอ แม้ว่าคุณจะคิดว่ามันไม่ได้ถูกเสมอไป
แต่จงทำให้เธอรู้สึกว่ามันถูก
Cr. Adam Noah Levine

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น