มีความรู้อย่างเดียวไม่เพียงพอ เราต้องนำมาปรับใช้


มีความรู้อย่างเดียวไม่เพียงพอ เราต้องนำมาปรับใช้ ความตั้งใจอย่างเดียวนั้น...
ยังน้อยไป เราต้องลงมือทำ Cr.Bruce Lee

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น