คนที่มองโลกในแง่ลบ จะมองเห็นอุปสรรคอยู่ในทุกโอกาส...คนที่มองโลกในแง่ลบ จะมองเห็นอุปสรรคอยู่ในทุกโอกาส...แต่คนที่มองโลกในแง่บวกจะมองเห็นโอกาสอยู่ในทุกอุปสรรค Winston Churchill

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น