ถ้าคนเราไม่รู้จักหน้าตาตัวเอง ก็จะไม่รู้สึกว่า...มีคนที่ต้อยต่ำ และก็...หลงตัวเองถ้าคนเราไม่รู้จักหน้าตาตัวเอง ก็จะไม่รู้สึกว่า...มีคนที่ต้อยต่ำ และก็...หลงตัวเอง - Nobita Nobi

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น