บางความทรงจำ ไม่เคยเลือนลาง บางคนผ่านมา แต่ไม่เคยผ่านไป - Snap แค่...ได้คิดถึงบางความทรงจำ ไม่เคยเลือนลาง บางคนผ่านมา แต่ไม่เคยผ่านไป - Snap  แค่...ได้คิดถึง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น