เราไม่ได้เจ็บปวดเพราะความรักที่มันจากไป แต่เราเจ็บปวดเพราะความรักที่ยังคงอยู่


เราไม่ได้เจ็บปวดเพราะความรักที่มันจากไป แต่เราเจ็บปวดเพราะความรักที่ยังคงอยู่-IL Male 2000

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น