ความหวังเล็กๆ เป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้ามีมากเกินไป จะเป็นอันตรายความหวังเล็กๆ เป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้ามีมากเกินไป จะเป็นอันตราย The Hunger Games (2012)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น