การกระทำความผิด คือข้อเสียของมนุษย์ แต่การเรียนรู้จากความผิด นั่นก็คือ ข้อดีของมนุษย์เช่นกันการกระทำความผิด คือข้อเสียของมนุษย์ แต่การเรียนรู้จากความผิด นั่นก็คือ ข้อดีของมนุษย์เช่นกัน - Hidetoshi Dekisugi

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น