เราใช้เวลาในชีวิตไปมาก ในการไม่พูด สิ่งที่เราอยากจะพูดเราใช้เวลาในชีวิตไปมาก ในการไม่พูด สิ่งที่เราอยากจะพูด-Prison Break

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น