บางครั้งสิ่งที่เราตามหามาตลอดชีวิต ก็อยู่ข้างกายเรา โดยที่เรามองข้ามบางครั้งสิ่งที่เราตามหามาตลอดชีวิต ก็อยู่ข้างกายเรา โดยที่เรามองข้าม-Peter Quill

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น