คุณไม่ได้เดินได้เพราะ ทำตามตำรา...แต่คุณเดินได้เพราะ คุณลองเดิน...แล้วล้มลุคุกคลานต่างหากคุณไม่ได้เดินได้เพราะ ทำตามตำรา...แต่คุณเดินได้เพราะ คุณลองเดิน...แล้วล้มลุคุกคลานต่างหาก Cr.Richard Branson

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น